Odstranění vodního kamene
NANOTECHNOLOGIE :
úpravna ANTICALC® PLUS
S NEJVYŠŠÍM ÚČINKEM
na vápník a ost. minerály.
Servisní linka pro okamžitou
pomoc při montáži
800 100 731
Stále rozšiřujeme síť spolupracujících montážních firem

GEOCENTRUM ® s.r.o.
info@anticalc.cz

Princip

ŘešeníPoužitíOtázky a odpovědiPrincipChemická úprava – k odstraňování solí vápníku jsou využívány chemické procesy. Chemií lze upravit v užitkové vodě opravdu všechno. Při úpravě tvrdosti vody se přidávají do vody soli. Ty přeměňují vápník a hořčík na sodík, který se již neusazuje (změkčování vody). Jiné varianty používají zinek apod. V domácnostech se dále používá denně úklidová a prací chemie, kterou pořizujeme pro likvidaci šedých nánosů na bateriích, dlaždičkách, dřezu, případně do praček ke zmírnění úsad na ohřívacích tělesech apod. fyzikální úprava – pracuje na principu fyzikální přeměny, bez použití chemikálií. Z důvodu zachování chemické a biologické kvality vody, životního prostředí a vynikajících ekonomických a ekologických přínosů pro uživatele, preferují vědecká pracoviště při vývoji i spotřebitelé v domácnostech po celé Evropě čistá řešení fyzikální.

Příčinou jsou krystaly

Fyzikální řešení vychází z toho, že vápník (a hořčík) se vyskytují ve vodě výhradně ve formě krystalů. Vypadají trochu jako sněhové vločky a stejně tak je jejich základní vlastností vrstvit se a lepit. Moderní úpravny pracují na principu odstranění příčiny nánosů, tedy formy krystalů, které dokáží pomocí fyzikálního působení „rozpustit“ stejně, jako teplo rozpustí zmíněné sněhové vločky. Chemické složení vody se nemění, vápník ve vodě zůstane, ale má podobu rozpuštěných nano-částic, které mu už nedovolují usazovat se. Průběh rozpadu krystalů zachycený elektronkovým mikroskopem při ověřování účinnosti úpravny AnticalcKrystal vápníku před úpravou

Otázky a odpovědiKrystal vápníku po úpravě Anticalc®

Otázky a odpovědi

Účinnost úpravy Anticalc

Úprava vody silným magnetickým polem je všeobecně známá a v různých formách se využívá bezmála 100 let (např. patent ČKD na úpravu TUV). Ve své době byla jistě přínosem a v různých obměnách se proto používá dodnes. Nová, moderní úpravna systémem Anticalc, pracuje s nano-částicemi a liší se hlavně zaručenou účinností, zdravotní nezávadností při použití v pitné vodě a prakticky nekonečně dlouhou účinností (po 50. letech se sníží účinnost max. o 4%).

Namontuje se ke vstupu do domu (za vodoměr, za čerpadlo) a od té chvíle :

  • se zastavuje tvorba vodního kamene v celém objektu. Ošetřeny jsou všechny rozvody, baterie, sprchy, pračky, kotle, boilery atd. Vše najednou a jednou pro vždy - starší nánosy se postupně (mechanicky) čistí
  • dochází ke sterilizaci bakterií, takže mizí biomasa v rozvodech, na WC a v bazénech
  • vany, sprchy, dřezy jsou bez úsad a povlaků, které na sebe jinak vážou množství bakterií a nečistot, ale i železo, mangan a podobné příměsi, které zabarvují sanitu
  • kůže nesvědí a vlasy se lesknou, protože krystaly vápníku na nich již neulpívají
  • prádlo se neničí agresivními solemi a při poloviční dávce pracích prostředků a aviváže zůstává čisté a živé
  • protože upravená voda neztrácí svoji účinnost ani když opouští naši domácnost, čistí a zabraňuje úsadám i v odpadech (močovina a nečistoty se nemají kde usazovat)
© Copyright SIKT 2009