Odstranění vodního kamene
NANOTECHNOLOGIE :
úpravna ANTICALC® PLUS
S NEJVYŠŠÍM ÚČINKEM
na vápník a ost. minerály.
Servisní linka pro okamžitou
pomoc při montáži
800 100 731
Stále rozšiřujeme síť spolupracujících montážních firem

GEOCENTRUM ® s.r.o.
info@anticalc.cz

Teorie

TeoriePraxeMapa ČR

Voda ve své přirozené podobě obsahuje množství prvků důležitých a nepostradatelných pro život. Některé z nich však způsobují problémy v technických zařízeních na rozvod vody a spotřebičích, především při jejím ohřívání tím, že je znehodnocují nánosy vodního kamene. Tvorba nánosů v zařízeních přicházejících do styku s vodou je podmíněna přítomností minerálních solí ve vodě, hlavně obsahem hydrogénuhličitanu vápenatého Ca(HCO3)2, resp. hořečnatého Mg(HCO3)2, a uhličitanu vápenatého CaCO3, resp. hořečnatého MgCO3. Když koncentrace těchto uhličitanů překročí hodnotu rozpustnosti ve vodě, dochází k vylučování v pevné formě na stěnách zařízení.

Krystaly se pevně přichytí na stěnu a začíná proces tvorby tvrdého nánosu – inkrustací. Síla vrstvy vodního kamene roste s časem, množstvím solí vápníku a hořčíku přítomného ve vodě a teplotou vody. Jejich kvantitativní přítomnost (množství) ve vodě se technicky označuje jako tvrdost vody.

Meze tvrdosti vody

Pitná vodammol/l °dH°F
velmi tvrdá> 3,76> 21,01> 37,51
tvrdá2,51 - 3,7514,01 - 2125,01 - 37,5
středně tvrdá1,26 - 2,57,01 - 1412,51 - 25
měkká0,7 - 1,253,9 - 77 - 12,5
velmi měkká< 0,5< 2,8< 5

Přepočty tvrdosti vody

Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru). Existuje však i několik dalších jednotek, od kterých se dnes již upouští: německé, francouzské, anglické stupně). Převody mezi jednotlivými jednotkami uvádí následující tabulka:

1 mmol/l = 5,6° dH (německý stupeň)1° dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10° dH (francouzský stupeň)1° F = 0,1 mmol/l
1° dH = 1,7° F1° F = 0,56° dH

Citace odborného posudku : Vápník a hořčík ( celková tvrdost) - jde o prvky ve vodě žádoucí, mající mj. příznivý vliv na srdečně -cévní systém. Proto je stanovena doporučená hodnota 2-3,5 mmol/l dle Vyhlášky 252/2004 Sb. Podle vyhlášky je doporučená hodnota stanovena jako optimální (ne maximální) koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického. Pro hořčík minimálně 10 mg/l a pro vápník minimálně 30 mg/l. Vysoká tvrdost může způsobit technické obtíže (snižování životnosti potrubí, bojlerů). Voda špatně rozpouští mýdlo. Při vyšším obsahu hydrogenuhličitanů (přechodná tvrdost), dojde při zahřívání ke vzniku uhličitanu vápenatého - jeho vysrážení ve formě vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek aj. Tvoří také nevzhledné skvrny na povrchu kávy nebo čaje. Ze zdravotního hlediska není tento jev nebezpečný.

Jak máte tvrdou vodu vy ?

Tvrdost vody by vám měl sdělit (pokud odebíráte z veřejného vodovodu) váš dodavatel. U vlastní studny je tento ukazatel součástí celkového rozboru vody. Kvalita vody se rychle mění a rozbory jsou drahé. Pokud chcete zjistit pouze tvrdost vody, objednejte si v našem E-shopu testovací sadu, kterou zjistíte tvrdost až ze 3 zdrojů.

© Copyright SIKT 2009